Аналгин, Повлиява болката и понижава високата температура, 500мг, 20 таблетки

Прод.код 7633 / Тегло 0.02 кг.

Марка
СОФАРМА | SOPHARMA
Оценка на продукта
4.05 от 5 ( 101 оценки)
2,19 лв.
Запази в любими Запази в любими

Аналгин таблетки от 500 мг се използват за облекчаване на болки от различен произход и за понижаване на високата температура.

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Analgin 500 mg tablets

Аналгин 500 мг таблетки

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всяка таблетка аналгин съдържа активно вещество метамизол натрий (metamizole sodium) 500 mg. Помощно вещество: всяка таблетка аналгин съдържа 34 мг пшенично нишесте.

3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Таблетка. Кръгли плоски теблетки аналгин с делителна черта от едната страна, диаметър 13 мм, бели до почти бели, без мирис. Делителната черта е за разделяне на теблетката аналгин на две равни половини.

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

 • 4.1. Терапевтични показания

За повлияване на умерено до силно изразени болки от различен произход: бъбречни и жлъчни колики, болки при онкологични заболявания, дисменорея, фантомни болки, постоперативни болки, изгаряния, травми, миалгии, неврити, невралгии, зъбобол, главоболие. Като антипиретично средство в комплексната терапия на различни състояния, съпроводени с висока температура, неповлияваща се от друга терапия.

 

 • 4.2. Противопоказания

 • ● Свръхчувствителност към метамизол или някое от помощните вещества;

 • ● Свръхчувствителност към други пиразолонови производни (вкл. при пациенти с анамнеза за агранулоцитоза, след предхождащо приложение на такива субстанции);

 • ● Остра чернодробна порферия;

 • ● Глюкозо-6-фосфатдехидрогеназна недостатъчност (опасност от хемолиза);

 • ● Тежки чернодробни и/или бъбречни заболявания;

 • ● Нарушена костномозъчна функция (например след лечение с цитостатици) или заболявания на хематопоетичната система (апластична анемия, агранулоцитоза, левкопения);

 • ● Трети триместър на бремеността;

 

 • 4.3. Специални предупреждения и предпазни мерки при употребата на Analgin таблетките

Лечението с метамизол (аналгин) се провежда само за кратък период от време, когато няма друг алтернативен метод за лечение.

Метамизол (аналгин) може да предизвика агранулоцитоза и тромбоцитопения. Развитието на агранулоцитоза не зависи от дозата и не може да се предвиди. Може да настъпи след първия прием или след многократно приложение. Типични признаци на агранулоцитоза са фебрилитет , болки в гърлото, болезнено преглъщане, възпаление на лигавицата на устата, носа, фаринкса, ануректалната и гениталната области. При внезапно влошаване на общото състояние и поява на признаци на агранулоцитоза, лечението с метамизол (аналгин), трябва да се прекрати и да се изследва кръвната картина.

➤ При продължително приложение на аналгин (метамизол) е необходимо контролиране на кръвната картина, включително диференциално броене на белите кръвни клетки.

➤ Метамизол (аналгин) се назначава с внимание при пациенти, страдащи от алергични заболявания, пациенти със свръхчувствителност към аналгетични и противоревматични лекарства (непоносимост към аналгетици), както и към други медикаменти или храни поради повишен риск от алергични реакции и астматични признаци.

➤ Метамизол (аналгинът) може да провокира хипотонични реакции. Тези реакции са дозозависими и се наблюдават предимно при парентерално приложение. Въпреки това, лечение с аналгин под формата на теблетки трябва да се провежда с повишено внимание при пациенти с хипотония, обемен дефицит или дехидратация, нестабилно кръвообращение.

➤ При едновременното приложение с алкохол се увеличава рискът от нежелани лекарствени реакции;

➤ Необходимо е да се прилага с внимание при пациенти с  чернодробни или бъбречни увреждания.

➤ Пшеничното нишесте в това лекарство съдържа само малки количества глутен и е малко вероятно да предизвика проблеми ако имате цьолиакия (непоносимост към глутена). Една таблетка съдържа не повече от 3,4 микрограма глутен. При алергия към пшеницата (състояние различно от цьолиакия), пациентът не трябва да приема това лекарство.

➤ Този лекарствен продукт съдържа 32,7 мг натрии на таблетка, еквивалентен на 1,6% от препоръчвания от СЗО максимален дневен прием на 2 гр натрии за възрастен.

 

 • 4.4. Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Кумаринови антикоагуланти.  При едновременно приложение метамизол (аналгин) може да понижи активността на кумариновите антикоагуланти в резултат на ензимна индукция.

Хлорпромазин и други фенотиазинови производни.  При едновременно приложение с метамизол (аналгин) съществува риск от поява на тежка хипотермия.

Циклоспорин.  Метамизол (аналгинът) понижава плазмените нива на циклоспорин при едновременна употреба.

Хлорамфеникол и други миелотоксични продукти.  При едновременно приложение с метамизол (аналгин) съществува повишен рискот поява на миелосупресия.

Ензимните индуктори (барбитурати, глутетимид, фенилбутазон) могат да намалят ефекта на метамизол ( аналгина ).

Депресанти на ЦНС при комбинация с аналгин засилват аналгетичния му ефект. Действието на трициклични антидепресанти (психофорин, амитриптилин), орални контрацептивни средства, аналгетици, алопуринол и алкохол се потенцира при едновременно приложение с метамизол ( аналгин ).

За класа на пиразолоновите производни е известно, че може да имат взаимодействия с каптоприл, литий, метотрексат и триамтерен, както и да променят ефективността на антихипертензивните продукти и на диуретиците. До каква степен употребата на аналгин таблетки води до тези в,заимодействия не е известно.

 

 • 4.5. Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

Налични са само ограничени данни за употребата на метамизол при бременни жени.

Въз основа на публикуваните данни от бременни жени с експозиция на метамизол ( аналгин таблетки ) през първия триместър (n=568), не са установени тератогенни или ембриотоксични ефекти. В отделни случаи, когато не съществуват други възможности за лечение, прилагането на единични дози метамизол (аналгин) може да се допусне през първия и втория триместър. По принцип не се препоръчва прилагането на метамизол (аналгин) през първия и втория триместър. Употребата на аналгин таблетки по време на третия триместър е свързана с фототоксичност (бъбречно увреждане и констрикция на диктус артериозус) и следователно употребата на метамизол - аналгин таблетки е противопоказна по време на третия триместър на бременността. При случайно прилагане на метамизол (аналгин) по време на третия триместър амниотичната течност и диктус артериозус трябва да се контролират чрез ултразвук и ехокардиография.

Метамизол (Аналгин таблетките) преминава през плацентната бариера.

При животни метамизол (аналгин) индуцира репродуктивна токсичност, но не и тератогенност.

Кърмене

Продуктите от разграждането на метамизол преминават в кърмата в значителни количества и не може да се изключи риск за кърмачето. Поради това многократната употреба на аналгин таблетки по време на кърмене трябва да се избягва. В случай на еднократно приложение на аналгин, на майките се препоръчва да събират и изхвърлят кърмата в продължение на 48 часа след прилагането на дозата.

 

 • 4.6. Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

При приемане на високи дози Analgin таблетки не се препоръчва управление на моторни превозни средства или работа с машини, изискващи активно внимание, тъй като е възможно да повлияе неблагоприятно вниманието и да наруши реакциите при неочаквани ситуации.

 

 • 4.7. Нежелани лекарствени реакции

Нежеланите реакции са изброени по-долу по система орган-клас и по честота. Честотите са дефинирани като: много чести (>1/10), чести (1/100 до <1/10), нечести (>1/1000 до <1/100), редки (>1/10000 до <1/1000), много редки (<1/10000), с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка).

Нарушения на кръвта и лимфната система

Редки: левкопения.

Много редки: агранулоцитоза, тромбоцитопения, хемолитична анемия, апластична анемия. Рискът от поява на агранулоцитоза не може да се предвиди. Агранулоцитоза може да се появи и при пациенти, при които метамизол (analgin) е приложен в миналото без поява на нежелани лекарствени реакции. Рискът от поява на агранулоцитоза се повишава при продължително приложение (над 1 седмица) на таблетки аналгин.

Нарушения на имунната система

Нечести: фиксирана лекарствена екзантема.

Редки: макулопапулозен обрив, анафилактични или анафилактоидни реакции. По-леките реакции се манифестират с типични реакции на кожата и лигавицата (напр. сърбеж, зачервяване, парене, отоци, уртикария), диспнея и рядко гастроинтестинални оплаквания. Такива по-леки реакции могат да преминат в по-тежки форми с генерализирана уртикария, тежък ангиодем (вкл. ларингеален), тежък бронхоспазъм, смущения на сърдечния ритъм, понижаване на кръвното налягане (понякога с предхождащо повишаване на кръвното налягане).

По тази причина при поява на кожни реакции употребата на метамизол ( аналгин ) трябва веднага да се преустанови.

Много редки: астматичен пристъп (при пациенти с аналгетична астма) или циркулаторен шок.

Сърдечни нарушения

Нечести: палпитации, тахикардия, цианоза.

Съдови нарушения

Нечести: хипотония

Стомашно-чревни нарушения

С неизвестна честота: гадене, повръщане, коремни болки и дискомфорт, в редки случаи улцерации и кървене.

Нарушения на бъбреците и пикочните пътища

Редки: протеинурия, олигурия, анурия, полиурия, интерстециален нефрит.

 

Съобщаване на подозирани нежелани реакции

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения продукт е важно! Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт Аналгин таблетки. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез националната система за съобщаване в Изпълнителна агенция по лекарствата: ул. "Дамян Груев" 8, 1303 София, Тел.: +35928903417, уебсайт:   www.bda.bg

 

 • 4.8. Предозиране

Симптоми: гадене, повръщане, болки в абдоминалната област, хипотермия. Възможно е развитие на тежък шок, остра бъбречна и чернодробна недостатъчност, клонично-тонични гърчове, кома.

Лечение: Прилага се симптоматично лечение съобразно състоянието на пациента: форсирана диуреза, дихателна реанимация, противошокови средства, рехидратация. Специфичен антидот няма.

 

5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

 • 5.1. Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Други аналгетици и антипиретици. Пиразолони, ATC код: N02BB02

Метамизол натрий е аналгетик от групата на пиразолоните с изразено аналгетично и антипиретично действие. Притежава слаба противовъзпалителна активност, както и леко спазмолитично действие. Основният механизъм на действие е потискане на простагландиновата синтеза по пътя на инхибиране на циклооксигеназата. Стимулира освобождаването на бета-ендорфини, понижава нивото  на ендогенните пирогени и повлиява директно терморегулаторния център в хипоталамуса.

 

 • 5.2. Фармакокинетични свойства

Абсорбация

След перорално приложение на аналгин таблетки, метамизолът се хидролизира в стомашно-чревния тракт. Активните метаболити са 4-метил-амино-антипирин (МАА) и 4-амино-антипирин (АА). МАА се характеризира с бърза и пълна резорбция. Максимална плазмена концентрация достига в рамките на 1-2 часа. Бионаличността на МАА е около 90%. Храната не повлиява фармакокинетиката на метамизол.

Разпределение

Свързва се с плазмените  протеини в 50-60%. Преминава през хематоенцефалната бариера. Обем на разпределение - около 0,71 l/kg.

Биотрансформация

Метамизол се подлага на интензивна биотрансформация в гастроинтестиналния тракт и черния дроб. Основният му метаболит 4-метил-амино-антипирин се метаболизира в черния дроб до други метаболити, включително до 4-амино-антипирин (АА), който е фармакологично активен.

Елиминиране

Елиминира се, чрез екскреция  с урината под формата на метаболити, като само 3% от излъченото количество метамизол е в непроменен вид.

 

Пациенти  с чернодробни нарушения:   Времето на полуживот на активния метаболит ММА при пациенти с чернодробни нарушения е удължено около три пъти. При тези пациенти се препоръчва лечение с по-ниски дози метамизол.

Пациенти с бъбречни нарушения: При пациенти с нарушена бъбречна функция се наблюдава понижена степен на елиминиране на някои метаболити. При тези пациенти се препоръчва лечение с по-ниски дози метамизол.

 

 • 5.3. Предклинични данни за безопасност

Метамизол (analgin) може да бъде отнесен към слаботоксичните вещества. При интравенозното му въвеждане средната летална доза за мишки е 2,389 mg/kg, a за зайци 1300 mg/kg. Средната ефективна доза за мишки по отношение на обезболяващия ефект е по-ниска от средната смъртна.

При изследване на субхроничната и хронична токсичност  не се установяват клинични и биохимични нарушения.

Няма данни за тератогенно, канцерогенно или мутагенно действие.

Начин на употреба

Дозировка

Дозата се определя от интензитета на болката или повишената температура и от индивидуалната чувствителност към метамизол. Важно е да се избере най-ниската доза, при която се овладяват болката и повишената температура.

Възрастни и подрастващи над 15-годишна възраст

Възрастни и юноши  на 15 години или по-големи (> 53 кг) могат да приемат до 1000 мг метамизол (2 таблетки аналгин), като единична доза, която може да се приема до 4 пъти дневно през интервали от  6-8 часа, което съответства на максимална дневна доза 4000 мг.

Ясно изразен ефект може да се очаква 30 до 60 минути след перорално приложение.

Деца от 10 години и юноши до 14-годишна възраст (с тегло от 32 кг до 53 кг)

При деца и юноши на възраст до 14 години 8-16 мг метамизол на килограм телесно тегло може да се прилагат като единична доза. В случай на повишена температура доза от 10 мг метамизол на килограм телесно тегло обикновено е достатъчна за деца.

Деца под 10-годишна възраст

Тази лекарствена форма не е подходяща за приложение при деца под 10-годишна възраст. Предлагат се други лекарствени форми/количества на активното вещество в дозова единица, които могат да бъдат подходящо дозирани при по-малки деца.

Продължителност на лечението

Лечението с метамизол не трябва да продължава повече от  3 до 5 дни.  Употребата му за по-продължителен период от време или  в по-високи дози от посочените е възможно само след консултация с лекуващия лекар.

Съставки

 • Metamizole Sodium 500 mg

 • целулоза микрокристална (тип 11)

 • магнезиев стеарат

 • повидон

 • пшенично нишесте

 • талк

Експресна поръчка се изпълнява в рамките на 3 часа, в работни дни от 9.00 до 17.00 часа. Важи само за град София.

Разбрах