АЛПИКОРТ F 100МЛ

Прод.код 3137 / Тегло 0.20 кг.

Марка
Д-Р АУГУСТ ВОЛФ | DR. AUGUST WOLFF
Оценка на продукта
Запази в любими Запази в любими

Този продукт не може да бъде закупен онлайн! *

* Българското законодателство НЕ разрешава онлайн продажба на лекарства с лекарско предписание! Благодарим за разбирането, заповядайте на място за проверка на наличност в удобна за Вас аптека Медея!

Алпи корт F 0,005 g/100 ml / 0,2 g/100 ml / 0,4 g/100 ml разтвор за кожа

Естрадиол бензоат / Преднизолон / Салицилова киселина

Alpicort® F 0,005 g/100 ml / 0,2 g/100 ml / 0,4 g/100 ml cutaneous solution

Estradiol benzoate / Prednisolone / Salicylic acid

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора.

То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1.   Какво представлява Алпикорт F и за какво се използва

2.   Какво трябва да знаете, преди да използвате Алпикорт F

3.   Как да използвате Алпикорт F

4.   Възможни нежелани реакции

5.   Как да съхранявате Алпикорт F

6.   Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.   Какво представлява Алпикорт F и за какво се използва

Алпикорт F се използва за ускоряване растежа на косъма и за увеличаване плътността на косата при леки възпалителни заболявалия на окосмената част на главата. Наблюдава се подобряване здравината на косъма.

2,   Какво трябва да знаете, преди да използвате Алпикорт F Не използвайте Алпикорт F

Продуктът не трябва да се прилага в случаите на алергия (свръхчувствителност) към някоя от съставките или при варицела, специфични кожни заболявалия (сифилис, туберколоза), възпалителни реакции след прилагане на ваксини, гъбични заболявалия (микози), кожни бактериални инфекции, периорален дерматит (възпалително кожно заболяване около устата, характеризиращо се с червенина и образуване на възелчета), розацеа (зачервяване на лицето с възпалителни или супуриращи пустули).

Предупреждения и предпазни мерки

Тъй като съдържа естроген, като предпазна мярка Алпикорт F не би трябвало да се използва при:

наличие или съмнение за естроген-зависими тумори неизяснено генитално кървене бебета, деца и подрастващи под 18 годишна възраст

Не би трябвало да се използва и в случаите на мокри или остри заболявалия 

окосмената част на главата.

Деца и юноши

Тъй като съдържа естроген, като предпазна мярка Алпикорт F не би трябвало да се използва при бебета, деца и подрастващи под 18 годишна възраст.

Други лекарства и Алпикорт F

Поради своя състав Алпикорт F може интензивно да повлияе действието на други вещества, прилагани системно.

Той би могъл да повлияе също и други лекарствени вещества, приложени наскоро. Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Бременност

Поради съдържанието на естроген, Алпикорт F не трябва да се прилага по време на бременност. Ако пациентката забременее по време на лечението, то лечението трябва да се прекрати незабавно. Болшинството налични епидемиологични изследвания, които са направени при неумишлено излагане на плода на естроген, показват липса на ембрио-токсични ефекти.

По време на продължително лечение с глюкокортикоиди (втората съставка на Алпикорт F) не могат да бъдат изключени смущения в растежното развитие на неродените деца. Ако планирате бременност, вече сте бременна или подозирате бременност, моля информирайте Вашия лекар.

Кърмене

Естрогените могат да променят количеството и състава на кърмата и подобно на глюкокортикоидите, преминават в майчиното мляко. Следователно, не би трябвало да използвате Алпикорт F докато кърмите или да започнете лечение с него, ако кърмите. Лечението с Алпикорт F трябва да започнете след периода на кърмене.

Шофиране и работа с машини

Алпикорт F не повлиява (или незначително) способността за шофиране и работа с машини.

Алпикорт F съдържа пропиленгликол, който може да причини кожно дразнене. Алпикорт F съдържа изопропилов алкохол и е предназначен само за външно прилагане върху кожата.

3.   Как да използвате Алпикорт F

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Колко често и в какво количество на ден би трябвало да прилагаме Алпикорт F?

Алпикорт F се прилага веднъж дневно - ако е възможно - вечер. След като симптомите утихнат е достатъчно разтворът да се прилага 2-3 пъти седмично. За да направим отстраняваме капачката и накланяме апликаторът с отвора надолу внимателно въ, участъците, които искаме да лекуваме. Веднага след това затваряме флакона с капачката. /

Поради това, че съдържа изопропилов алкохол, Алпикорт F се използва само външно върху окосмената част на главата. Следователно, Алпикорт F не трябва да се приема вътрешно или да се прилага върху лигавици, вътрешната устна кухина или очите.

Поради това, че Алпикорт! F съдържа кортикостероид, то той не би трябвало да се използва повече от 2-3 седмици върху малки участъци. Наличният клиничен опит показва периоди на лечение до 6 месеца. Няма проучвания, които да показват колко дълго продължава ефекта

от лечението след прекратяване на терапията.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар.

Ако сте пропуснали да използвате Алпикорт F

Ако сте пропуснали една доза, не използвайте двойно количество от разтвора, а поставете следващата доза в обичайното време.

Ако сте спрели употребата на Алпикорт F

Моля, говорете с Вашия лекар или фармацевт.

И в двата случая успешното лечение може да бъде нарушено.

4.   Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

За определяне на честотата на нежеланите реакции се използват следните категории:

Много чести (>1/10)

Чести (>1/100 до <1/10)

Нечести (>1/1000 до <1/100)

Редки (>1/10 000 до <1/1 000)

Много редки (<1/10 000)

Неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка).

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

Редки (>1/10 000 до <1/1 000)

Могат да се развият алергични кожни реакции.

Много редки (<1/10 000)

Както при всички кортикоидсъдържащи продукти може да се получат кожни изменения (изтъняване на кожата; разширяване на малки кръвоносни съдове; поява на стрии; стероидно акне; периорален дерматит; засилено окосмяване на тялото.)

Краткосрочно дразнене на кожата (например възпаление, зачервяване) също е възможно. При продължителна употреба на високи дози или върху големи площи, както и в случаите на използване не съобразно инструкциите е възможна появата на системни ефекти дължащи се на стероидните хормони.

Ако забележите някакъв друг страничен ефект, който не е описан в тези инструкции, моля обадете се на Вашия лекар или фармацевт.

Какво трябва да направите ако се появи нежелана лекарствена реакция?

При поява на свръхчувствителност спрете лечението и се консултирайте с Ваш лекар / фармацевт

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев” № 8

1303 София

Тел.:+359 2 8903417

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.   Как да съхранявате Алпикорт F

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да се съхранява под 30°С.

Съхранявайте стъкленото шише в картонената опаковка, за да се предпази от светлина.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета на бутилката и картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията ли в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.   Съдържание на опаковката и допълнителна информация Какво съдържа Алпикорт F

Активните вещества са: естрадиол бензоат, преднизолон и салицилова киселина. Другите съставки са: аргинин, изопропилов алкохол, пропиленгликол, пречистена вода.

Как изглежда Алпикорт F и какво съдържа опаковката

Разтвор за кожа за приложение върху окосмената част на главата.

Стъклено шише от 100 мл (хидролитичен клас III).

Апликатор със затваряща капачка от лолипропилен.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Dr. August Wollf GmbH & Co. KG Arzneimittel

Sudbrackstrasse 56, 33611 Bielefeld, Германия

тел.:+49 521 8808 05; факс: +49 521 8808 334

имейл: info@wolff-arzneimittel.de 

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

България

„Химтрейд Комет” ООД Бул. „Цар Борис ПГ’ № 81 София 1612 тел.: 02/953-13-10 chimtrd@yahoo. com

Дата на последно преразглеждане на листовката март 2017.

Експресна поръчка се изпълнява в рамките на 3 часа, в работни дни от 9.00 до 17.00 часа. Важи само за град София.

Разбрах