АЛПИКОРТ 100МЛ

Прод.код 3136 / Тегло 0.20 кг.

Марка
Д-Р АУГУСТ ВОЛФ | DR. AUGUST WOLFF
Оценка на продукта
Запази в любими Запази в любими

Този продукт не може да бъде закупен онлайн! *

* Българското законодателство НЕ разрешава онлайн продажба на лекарства с лекарско предписание! Благодарим за разбирането, заповядайте на място за проверка на наличност в удобна за Вас аптека Медея!

Алпикорт 0,4 g/100 ml / 0,2 g/100 ml разтвор за кожа

Салицилова киселина / Преднизолон

Alpicort® 0,4 g/100 ml / 0,2 g/100 ml cutaneous solution

Salicylic acid / Prednisolone

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

1.   Какво представлява Алпикорт и за какво се използва

Това лекарство съдържа комбинация от две активни вещества: салицилова киселина и преднизолон.

Алпикорт се прилага при леки възпалителни заболявалия на скалпа, чувствителни на симптоматично външно лечение със слабо активни кортикостероиди.

2.   Какво трябва да знаете, преди да използвате Алпикорт Не използвайте Алпикорт:

Ако сте алергични (свръхчувствителни) към преднизолон, салицилова киселина, пропил ен гликол или към някоя от останалите съставки на това лекарство изброени в точка 6.

При кърмачета и малки деца под 2 годишна възраст;

Върху лигавици, в устата, в или близо до очите, в гениталната област или вътрешно;

При случаи на варицела, специфични кожни заболявания (туберкулоза, сифилис) и възпалителни реакции при ваксина;

При случаи на гъбични инфекции (микози) и бактериални кожни инфекции;

Периорални дерматити (симптоми на кожно възпаление около устата със зачервяване и образуване на пъпки) и розацеа (зачервяване на лицето, понякога съпроводено с възпалителни или гнойни пъпки).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра преди да използвате Алпикорт.

Деца н юноши

При деца, дневната доза не трябва да надвишава 0,2 g салицилова киселина (= 50 ml Алпикорт). 

Други лекарства и Алпикорт

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако използвате, наскоро сте използвали или е възможно да използвате други лекарства.

Поради състава си, Алпикорт може да засили ефикасността на други активни вещества, които се прилагат външно.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Тъй като съдържа салицилова киселина, Алпикорт не е показан по време на бременност освен когато се прилага на малки повърхности (области по-малки от 5 cm2).

При продължително лечение с кортикостероиди по време на бременност не може да се изключи риска от развитието на дефекти на плода. При опити с животни, преднизолон е причинил цептатина на небцето. В процес на обсъждане е повишения риск от цепнатини на устната в човешкия плод, като резултат от приложението на кортикостероиди по време на първия триместър на бременността.

Ако кортиковди се прилагат в края на бременността, има риск за плода от атрофия на кората на надбъбречната жлеза, което може да наложи постепенното оттегляне на заместващата терапия при новородени деца.

Малки количества кортикоиди преминават в майчината кърма (до 23% от индивидуалната доза). При дозови нива до 10 mg/ден, обемът, който се отделя в майчината кърма е твърде нисък за да бъде регистриран. Няма данни за увреждане на кърмачета. Въпреки това трябва да се прилагат строги критерии за индикация по време на кърмене. Тъй като отношението мляко / плазмена концентрация при по-високи дозови нива се увеличава (25% от серумната концентрация в млякото при 80 mg преднизолон на ден), то при такива обстоятелства препоръката е да се спре кърменето.

Шофиране и работа с машини

Алпикорт не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

Алпикорт съдържа пропилей гликол, който е помощно вещество в състава на това лекарство и може да причини дразнене на кожата.

Алпикорт съдържа 2-иропанол и е предназначен само за външно прилагане върху кожата.

3.   Как да използвате Алпикорт

Винаги използвайте Алпикорт точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е веднъж дневно по възможност вечер. След като симптомите на възпаление отзвучат е достатъчно разтворът да се прилага 2-3 пъти седмично.

Нанася се с помощта на апликатор, насочен с отворената част надолу движейки го внимателно през третираните области върху скалпа на главата.

За целта е необходимо да се снеме капачката, апликаторът да се постави с отвора надолу и леко да се провлачи по засегнатите участъци. След употреба флаконът отново се затваря с капачката.

След нанасяне на разтвора се препоръчва мануален масаж на кожата на цялата глава в продължение на 2-3 минути, за по-добро проникване на активните вещества в космените фоликули и за стимулиране на кръвооросяването.

Тъй като продуктът съдържа кортикостероид, то прилагането върху малки области не би трябвало да надвишава 2-3 седмици. Няма клиничен опит за периоди на лечение до 6 месеца. Не са провеждани проучвания за определяне колко дълго продължава ефекта след прекратяване употребата на продукта.

При деца, Алпикорт би трябвало да се използва само за кратък период от време и върху малки участъци.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Алпикорт

При случайно приемане на продукта през устата, трябва да се има предвид, че Алпикорт съдържа 2-пропанол, което е от значение особено при децата. Досега не са наблюдавани интоксикации при локално приложение на Алпикорт.

Ако сте пропуснали да използвате Алпикорт

Не прилагайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза, а подновете лечението с предвидената.

Ако сте спрели употребата на Алпикорт

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

4.   Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, Алпикорт може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

Редки (1 до 10 лекувани пациенти от 10 000) алергични кожни реакции (алергична контактна екзема).

Много редки (по-малко от 1 до 10 лекувани пациенти от 10 000) могат да се появят кожни изменения (изтъняване на кожата, разширение на малки кожни съдове, образуване на ивици, стероидно акне, периорален дерматит, засилено окосмяване на тялото).

Освен това е възможно преходно дразнене на кожата (напр. парене, зачервяване).

Възможните системни нежелани реакции дължащи се на кортикостероидите могат да се проявят при по-продължителна употреба (повече от 2-3 седмици), или при употреба върху обширни области от кожата (напр. върху целия скалп), или при неспазване на инструкциите за правилна употреба.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция но лекарствата

ул. „Дамян Груев” № 8

1303 София

Тел.:+359 2 8903417

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.   Как да съхранявате Алпикорт

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да се съхранява под 30°С.

Съхранявайте стъкленото шише в картонената опаковка, за да се предпази от светлина.

Не използвайте Алпикорт след срока на годност, отбелязан върху етикета на флакона и върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.   Съдържание на опаковката и допълнителна информация Какво съдържа Алпикорт:

-     Активните вещества са: преднизолон и салицилова киселина

-     Другите съставки са: аргинин, 2-пропанол (Ph. Eur.), пропилен гликол, пречистена вода.

Как изглежда Алпикорт и какво съдържа опаковката

Разтвор за кожа за външно приложение - бистър, безцветен.

Стъклено шише от 100 мл (хидролитичен клас III).

Апликатор със затваряща капачка от полипропилен.

Притежател на разрешението за употреба и производител:

Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel SudbrackstraCe 56, 33611 Bielefeld, Германия тел.:+49 (0521)8808-05 факс: +49 (0521)8808-334 e-mail: mfo@wolff-arzneimittel.de

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

България

„Химтрейд Комет” ООД Бул. „Цар Борис ПГ №81,

София 1612 Тел.: 02/953 13 10 Факс.:+359 (2) 9515033 chimtrd@vahoo .com

Дата на последно преразглеждане на листовката септември 2016.

Това лекарство е разрешено за употреба по лекарско предписание.

Експресна поръчка се изпълнява в рамките на 3 часа, в работни дни от 9.00 до 17.00 часа. Важи само за град София.

Разбрах