Прод.код 27 / Тегло 0.20 кг.

Марка
ДЕСМА | DESMA
Оценка на продукта
Запази в любими Запази в любими

Този продукт не може да бъде закупен онлайн! *

* Българското законодателство НЕ разрешава онлайн продажба на лекарства с лекарско предписание! Благодарим за разбирането, заповядайте на място за проверка на наличност в удобна за Вас аптека Медея!

 

 

Akineton® Акинетон

 

СЪСТАВ

1 таблетка съдържа 2 мг бипериден хидрохпорид.

Помощни вещества: калциев хидрогенфосфат, кополивидон, картофена скорбяла, лактоза, магнезиев сте-арат, царевична скорбяла, микрокристапна целулоза, талк.

 

Производител

Abbott GmbH & Co. KG, 67061 Ludwigshafen, Germany

 

Притежател на разрешението за. употреба

Abbott GmbH & Co. KG, 65205 Wiesbaden, Germany

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Паркинсанов синдром, особено мускулна ригидност(ригор) и треперене (гремор); двигателни нарушения (екстрапирамидни симптоми), предизвикани от определени централно действащи медикаменти (невролеп-тици) и други медикаменти с подобен ефект като езикови, гьлтателни и погледни крампи (ранни дискине-зии), двигателно безпокойство (акатизия) и паркинсоноподобни оплаквания (паркинсоноид);

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Akinetarr® не трябва да се употребява при пациенти, които страдат от нелекувано повишено вътреочно налягане (закритоъгьлна глаукома), от механични стеснения (стенози) в областта на стомашно-чревния тракт или разширение на дебелото черво (мегаколон).

Akineton® трябва да се прилага с повишено внимание при увеличение на простатната жлеза (аденом на простатата}, както и и при заболявания, които могат да доведат до опасно ускоряване на сърдечната честота (тахикардии).

Липсват доказателства за особен тератогенен риск у нероденото дете при приложение на Akineton®. Препоръчва се въздържание от приложението му по време на бременността; особено през първите три месеца, поради липсата на достатъчно опит. Това изисква оценка на съотношението риск / полза за майката и плода. Антихолинергичните средства могат да потиснат образуването и отделянето на млякото. В това отношение за Akineton® липсват данни. Активното вещество на Akineton® преминава в майчиното мляко и могат да бъдат достигнати концентрации аналогични на тези в плазмата на майката. Затова по правило в тези случаи трябва да се прекрати кърменето.

ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ ЕФЕКТИ

Нежелани лекарствени реакции настъпват особено в началото на терапията и при твърде бързо покачване на дозата. Освен при тежкостепенни комппикации трябва да се избягва внезапното прекъсване на терапията поради опасност от преаалиране на противоположната регулация. Възрастните пациенти, особено тези с органични мозъчни изменения от съдов или старчески вид, могат често да проявят повишена чувствителностспрямо субстанцията още при терапевтични дози.

Като центрапно-нервни нежелани лекарствени реакции се наблюдават уморяемост, световъртеж и замаяност, а предимно при no-високи дози тревожност, възбуда, страх, делир. обърканост, понякога паметови нарушения и рядко илюзорни възприятия (халюцинации). Наблюдавана е и злоупотреба с бипериден. Този ефект може да се свърже с наблюдаваното понякога повишаване на настроението и краткотраен еуфориаиращ ефект.

Според резултати от експерименти при животни, централнодействащите антихолинерични средства като Akineton® могат да доведат до повишена тенденция към церебрални гърчове. Това трябва да се има предвид при съответна предиспозиция.

Периферни нежелани лекарствени реакции са сухота в устата, зрителни нарушения (акомодационни нарушения), намалена потна секреция, запек, болки в стомаха, ускоряване и много рядко забавяне на сърдечната честота

В редки случаи може да се стигне до нарушения в изпразването на пикочния мехур, особено при пациенти с увеличение на простатната жлеза (намаляване на дозата); много по рядко до задръжка на урината. Наблюдавани са единични кожни алергични реакции и моторни нарушения (дискинезии) предизвикани от бипериден, както и нарушения на координирането на движението (атаксия), мускулно потрепване и смущение в говора.

Централнонервните и периферни нежелани лекарствени реакции, особено в комбинация с други централно действащи медикаменти, други антихолинергици или алкохол, могат да доведат до намаляване на способността за управление на моторни превозни средства и обслужването на машини.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИ ЛЕКАРСТВА

Комбинацията с други антихолинергичнодействащи медикаменти като психофармака, антиалергични медикаменти (антихистамини), антипаркинсонови средства и спазмолитични медикаменти, може да доведе до засилване на централните и периферни нежелани лекарствени реакции.

При едновременна употреба на хинидин може да се стигне до засилване на антихолинергичните действия (особено AV-проводимостта). Едновременната употреба на бипериден и леводопа може да доведе до засилване на моторните нарушения (дискинезиите). Късните дискинезии предизвикани от продължителна терапия с невролептици могат да бъдат засилени от бипериден. Понякога паркинсоновите симптоми при късни дискинезии са толкова утежнени, че антихолинергичната терапия остава необходима.

Антихолинергиците могат да усилят централнонервните нежелани лекарствени реакции на петидин. При употреба на бипериден може да се увеличи ефекта на алкохол. Действието на метоклопрамида отслабва при терапия с бипериден.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Терапията с Akineton® се започва постепенно, дозата е зависима от желания ефект и от страничните ефекти.Опитът с Akineton® при деца е ограничен и се простира на първо място върху ограниченото по време на приложение при медикаментозно предизвикани двигателни нарушения (напр. от невролептици ипи меток-лопрамид и аналогични съединения). Таблетките се взимат по време или след ядене с вода.

Ако не е предписано нищо друго, важат следните препоръчителни дозировки: Паркинсонова болест:Терапията при възрастни се започва с 2 пъти по 1/2 таблетка на ден. Дозата може да се повишава с до 1 таблетка дневно. При по-възрастни пациенти, особено при такива с предхождаща мозъчно-органична ув-реда, се препоръчва внимателно дозиране,

Максималната дневна обща доза е 8 таблетки. Дневната доза трябва да се разпредели равномерно през деня.

След достигане на най-добре действащата и поносима доза може да се премине на терапия с Akineton®. За предизвикани от лекарства и други екстрапирамидни двигателни нарушения: Възрастните взимат според степента на нарушенията като придружаваща терапия към невролептиците 1-4 пъти дневно 1/2 до 2 таблетки, децата отЗ до 15 години-1-3 пъти 1/2 до 1 таблетка. Започването на терапията при други екстрапирамидни двигателни нарушения става бавно, чрез ежеседмично покачване на началната доза с 1 таблетка дневно до поносимата максимална доза, която може да надскочи многократно максималната доза в другите области на приложение.

СЪХРАНЕНИЕ

Akineton® не трябва да се употребява след изтичане срока на годност.

Лекарствен средство- да се съхранява на недостъпно за деца място!

 

СПЕЦИАЛНИ ПРЕПОРЪКИ

 

Уважаеми пациенти.Между различните области на приложение на Akineton®, най-голямо значение имат болестта на Паркинсон и нарушенията съпровождащи действието на различни медикаменти.Независимо защо Вашият лекар Ви е предписал Akineton®, трябва да знаете, че следните препоръки са общовалидни и трябва стриктно да се спазват:

* Предписаната дневна доза е индивидуална. Ето защо спазвайте внимателно указанията на Вашия лекар.

*Своеволни промени в дозата или внезапно спиране на лечението с Akineton® по възможност, трябва да се избягват. При поява на нежелани реакции се обръщайте към Вашия лекар.

* Akineton® е препарат с добра поносимост. Пациентите реагират различно на определени дози и Вашият лекар ще има предвид това при назначаване на препарата. Понеже всички странични явления на Akineton® са зависими от дозата, Вашият лекар може да ги намали или отстрани напълно чрез промяна на дозата

*Страничните явления, които се появяват в периода на насищане често сами отшумяваг след известно време.

За пациенти с болестта на Паркинсон, някои особени препоръки:

Заедно с редовното взимане на медикаментите за Вас е особено важно активното движение на тялото, напр. гимнастически упражнения, плуване и др., съобразени с Вашите възмотжноси.

Експресна поръчка се изпълнява в рамките на 3 часа, в работни дни от 9.00 до 17.00 часа. Важи само за град София.

Разбрах